Elementair 2

Het domein van puzzels is heel divers. Overal zijn puzzels mee te bedenken, of dat nu lucifers of munten zijn, of cijfers en letters. In de volgende puzzelreeks zal ik proberen een aantal puzzels of opgaven te plaatsen die iets te maken hebben met de elementen.
 
 
 
 
 
 

1. Als IJzer – Beryllium = 64
hoeveel is dan Koolstof + Calcium?

 
 
2. In de eerste klas scheikunde, had Albert Knobel geleerd dat in elke chemische formule, alle letters aan de linkerkant ook aan de rechterkant te zien moesten zijn. Hij bekeek Mendelejev’s periodiek systeem der elementen en dacht dat hij gemakkelijk goud kon maken. Hij had meteen een formule voor een chemische reactie bedacht en maakte een lijst met de benodigde materialen. Welke materialen gebruikte hij en wat waren de bij-produkten die hij anticipeerde?
Voorbeeld formule: Cu + Al -> Au + Cl (koper + aluminium -> goud + (chloor bij-produkt)
Welke formules kun jij nog vinden?

 
 
3. Vind 2 letters die, steeds in dezelfde volgorde, passen voor: LC, ES, en DM en 3 letters die, steeds in dezelfde volgorde, erachter passen, zodat 3 woorden ontstaan die allemaal iets gemeen hebben.
 
 
4. Je hebt zilver (Ag) en je wilt hier goud van maken (Au).
Hiervoor heb je 4 simpele regels tot je beschikking. Kun jij met deze vier regels goud (au) maken?

 • Als je als laatste letter een ‘g’ hebt, mag je een ‘u’ toevoegen.
 • Als je ‘Aiets‘ hebt, mag je daar ‘Aietsiets‘ van maken. (iets mag van willekeurige lengte zijn)
 • Elke ‘ggg’ mag je vervangen door ‘u’.
 • Als je ‘uu’ ergens binnenin hebt, mag je deze weglaten.

 
 

8 reacties naar “Elementair 2”

 1. Kloontjeleo says:
  Spoiler for 3.
  CA en IUM -> calcium, caesium, cadmium
  Spoiler for 4.
  Nee.
  Om de g weg te krijgen, heb je eerst een veelvoud van 3 aan g’s nodig. Meer g’s kun je alleen krijgen, door het aantal g’s dat je hebt, te verdubbelen. Oftewel, het aantal g’s is altijd een macht van 2. Machten van 2 zijn niet deelbaar door 3.
  • Prima.

   Spoiler for 4. met extra info
   Deze puzzel werd bedacht door Timo de Koning en hij gaf de volgende uitleg:

   1. ag
   2. agu, aantal g*s = 1
   3. agugu, aantal g*s = 2
   4. agugugugu, aantal g*s = 4
   5. agugugugugugugugu, aantal g*s = 8
   6. agugugugugugugugugugugugugugugugu, aantal g*s = 16

   Je ziet door de verdubbeling de reeks 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, … , enz ontstaan. Doordat het eerste aantal g*s geen veelvoud van drie is, is het na verdubbeling ook geen drievoud. Dus geen enkel getal (het aantal g*s) in deze reeks is een veelvoud van drie. Je houdt dus steeds 1 of 2 g*s over, nooit 0. Je kunt dus inderdaad geen goud van zilver maken, binnen deze regels.

 2. Om er maar alvast een paar te geven:

  Spoiler for 2:
  Am + Cu -> Au + Cm (americum + koper -> goud + curium)
  Na + Cu -> Au + C + N (natrium + koper -> goud + koolstof + stikstof
  La + Cu -> Au + Cl (lanthaan + koper -> goud + chloor)
  As + uuu -> Au + uus (arseen + ununumium -> goud + ununseptium)
  Na + Eu -> Au + Ne (natrium + europium -> goud + neon)
  Ba + Ru -> Au + Rb (barium + ruthemium -> goud + rubidium)
  Ba + Eu -> Au + Be (barium + europium -> goud + berryllium)
 3. Kloontjeleo says:

  1. 72
  1e letter ijzer is i=9. Atoomnr is 26, 2+6=8. 9*8=72
  1e letter beryllium is b=2. Atoomnr is 4. 2*4=8
  72-8=64

  1e letter koolstof is k=11. Atoomnr is 6. 11*6=66
  1e letter calcium is c=3. Atoomnr is 20. 2+0=2. 3*2=6
  66+6=72

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

[+] Zaazu Emoticons