De tocht naar Sjövakor – Deel 3 – Puzzel 18

Er staat een rustige wind, en Hagar hoeft niet veel te doen. Terwijl hij het roer losjes vasthoudt kijkt hij naar de dikke verweerde spantbalken. Een spantbalk heeft een vreemde inkerving. “Dat was er gisteren nog niet”, mompelt Hagar tegen zichzelf en vraagt zich af wat dat te betekenen heeft. Hagar zet het roer vast en leest wat er in de spantbalk gekerft staat:

 

 

 


Maak deze vergelijking kloppend door aan elke kant van deze vergelijking twee mintekens en één plusteken op dezelfde posities tussen de cijfers te plaatsen.


987654321 = 123456789


Antwoord: de uitkomst van een kant van de vergelijking voluit geschreven

2 reacties naar “De tocht naar Sjövakor – Deel 3 – Puzzel 18”

 1. Antwoord:

  Spoiler:
  min vijfhonderd

  Som:

  Spoiler:
  98-76-543+21 = 12-34-567+89